Phần mềm quản lý bãi đỗ xe trên nền tảng Web, Mobile, App..

Công ty Minh Tâm chuyên phát triển các hệ thống phần mềm kiểm soát vào ra, các phần mềm quản lý bãi đỗ xe tự động, bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe truyền thống của Minh Tâm có thể áp dụng được cho mọi bãi đỗ xe, có thể làm theo những đơn đặt hàng và yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng.
Mua trả góp

Phần mềm quản lý bãi đỗ xe trên nền tảng Web, Mobile, App..

Công ty Minh Tâm chuyên phát triển các hệ thống phần mềm kiểm soát vào ra, các phần mềm quản lý bãi đỗ xe tự động, bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe truyền thống của Minh Tâm có thể áp dụng được cho mọi bãi đỗ xe, có thể làm theo những đơn đặt hàng và yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng.
Đây là một phần mềm quản lý bãi gửi xe tự động được các kỹ sư của Minh Tâm nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu của chủ đầu tư có thể áp dụng với bất cứ công trình bãi đỗ xe tự động, bãi đỗ xe thông minh, hay những bãi gửi xe có số lượng lớn cần đến hệ thống quản lý thống kê lượng xe ra vào hàng ngày.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành tự động hóa, trải qua các dự án cho những đơn vị hàng đầu thế giới đang có nhà máy tại Việt Nam như: Samsung, canon…Công ty chúng tôi tiếp tục khẳng định sự phát triển của mình bằng những phần mềm quản lý cũng như chế tạo những dây chuyền tự động hóa ứng dụng tốt hơn vào đời sống cũng như sản xuất.
Tiêu biểu nhất ở đây là việc Công ty Minh Tâm( MITACOM) có thể làm chủ được các công nghệ chế tạo bãi đỗ xe tự động cùng với những phần mềm quản lý bãi đỗ xe trên nên tảng Web, Mobile, App... mang đến sự tiện lợi vô cùng cho người sử dụng cũng như nhà quản lý.
Phần mềm Web parking manager (Quản lý & kiểm soát xe trên Webside)
Thông tin chung về phần mềm quản lý bãi đỗ xe tự động
– Tên phần mềm: Web  parking manager 
– Hệ điều hành: Windows server
– Phần cứng: Đa phương tiện (PC, Smart Phone, Tablet...)
– Nền tảng: website
Một phần mềm sử dụng công nghệ quản lý không phải mới so với thế giới, nhưng tại Việt Nam đây có thể nói là phần mềm quản lý bãi xe khá ưu việt và dễ sử dụng với lợi thế là do người Việt tự viết ra nên có thể thay đổi và cập nhập thông tin một các nhanh chóng phù hợp với nhiều dự án có tính chất khác nhau.
Chức năng nhiệm vụ phần mềm quản lý bãi đỗ xe:
1. Đối với Khách hàng gửi xe có thể
– Xem được danh sách, trạng thái bãi xe trên bản đồ
– Đăng ký đặt chỗ online một tiện ích rất hay đối với tình trạng giao thông tại các thành phố lớn hiện nay.
– Đăng ký mua vé tháng online
– Xem thông tin vị trí xe của khách hàng trong bãi
– Xem thông tin vé tháng
– Xem lịch sử gửi xe
2. Đối với Người quản lý bãi xe
– Quản lý cấu hình bãi xe
– Phân quyền người quản lý đến từng bãi xe
– Quản lý đặt chỗ online, mua vé tháng online
– Quản lý thông tin khách hàng
– Quản lý tình trạng vé tháng
– Xem lịch sử gửi xe
– Xem danh sách xe còn trong bãi
– Báo cáo tổng hợp
+ Lượng xe vào ra
+ Mật độ gửi xe theo thời gian
+ Doanh thu
Chức năng của phẩn mềm được phân chia rõ ràng giữa người quản lý và khách hàng, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng tăng sự tin tưởng đối với khách và giảm được chi phí thuê người thống kê sổ sách với người quản lý, chủ đầu tư.
3. Chức năng phần mềm quản lý bãi xe tự động với người điều hành
- Đăng ký vé tháng
- Quản lý danh sách khách hàng đăng ký mua vé tháng
- Quản trị nhóm người dùng trong hệ thống
- Quản trị người dùng trong hệ thống
- Cấp quyền quản trị
- Lưu vết tài khoản đăng nhập, sử dụng hệ thống
- Quản lý danh sách, cấu hình thông tin các bãi
- Quản lý danh sách các camera giám sát trong từng bãi
- Người sử dụng có thể xem thông tin về bãi, số chỗ trống trên bản đồ số
- Tìm kiếm, sắp xếp, lọc dữ liệu trên từng bãi
- Quản lý, tra cứu thông tin khách hàng trên từng bãi
- Xem Camera giám sát của từng bãi
- Xem biểu phí của từng bãi
- Thông báo số xe đang trong bãi
- Thông báo số xe vào/ ra trong ngày
- Truy vấn vị trí đỗ xe nhằm hỗ trợ cho khách hàng khi cần tìm vị trí xe
- Cấp phát tài khoản cho khách hàng
- Quản lý vé
4. Chức năng phần mềm quản lý bãi xe tự động với khách hàng
- Định vị vị trí của xe trên bản đồ số
- Đặt chỗ trước
- Ước lượng chi phí gửi xe trước cho khách hàng
- Hiển thị vị trí của các bãi đỗ xe trên bản đồ số
- Người sử dụng có thể xem thông tin về bãi gửi xe, số chỗ trống trên bản đồ số
- Xem chỉ dẫn tới bãi đỗ xe
- Truy vấn vị trí đỗ xe nhằm hỗ trợ cho khách hàng khi cần tìm vị trí của xe
- Định danh thông tin khách hàng: Thông tin cá nhân, thông tin liên lạc của khách hàng, thông tin về loại xe của khách hàng
- Đăng ký mua vé tháng
5. Chức năng phần mềm quản lý bãi xe tự động với người quản lý
- Báo cáo tỉ lệ số chỗ đã được sử dụng 
- Báo cáo xe tồn trong bãi
- Báo cáo lượng xe ra vào
- Thống kê chi tiết lượng xe ra vào
- Doanh thu đến thời điểm hiện tại trong chu kỳ, tổng doanh thu
- Báo cáo thống kê tình trạng các bãi đỗ xe trên bản đồ số
- Báo cáo thống kê mật độ xe gửi tại các bãi trong từng khung giờ, đưa ra mức độ cảnh báo về đáp ứng hạ tầng
6. Quản lý bãi đỗ xe dùng PC ( Local Parking Manager )
Thông tin chung:
– Tên phần mềm: Local Parking Manager 
– Hệ điều hành: Windows server
– Nền tảng: ứng dụng máy tính
– Phần cứng: PC
Chức năng nhiệm vụ của phần mềm quản lý bãi gửi xe
– Quản lý hoạt động nhận xe và gửi xe tại bãi xe
a. Quản lý xe vào ra
– đọc thẻ từ RFID
– chụp ảnh biển số
– nhận diện biển số
– kiểm tra thông tin xe vào ra
– tính toán giá vé
- hiển thị thông tin xe vào/ra
b. Quản lý tình trạng bãi xe
– tính toán số lượng các vị trí đã gửi/trống của từng modulee và toàn bãi xe
– hiển thị danh sách các vị trí kèm thông tin chi tiết (biển số xe gửi, số vé,…)
c. Quản lý thiết bị hệ thống
– quản lý camera(hiển thị danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, cấu hình)
– quản lý đầu đọc thẻ(hiển thị danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa, cấu hình)
– quản lý vé xe(hiển thị danh sách, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa)
d. Thiết lập chung
– Thiết lập giá vé
e. Đăng ký vé tháng
– đăng ký mới
– gia hạn vé tháng
– hiển thị danh sách, tìm kiếm, xóa, sửa
g. Báo cáo, thống kê
– Thống kê lưu lượng gửi theo ngày, tháng, năm
– thống kê doanh thu thoe ngày tháng năm
– xuất báo báo theo mẫu
– xem, tim kiếm lịch sử gửi xe, danh thu
h. Trợ giúp
– hướng dẫn sử dụng phần mềm
– hướng dẫn sử dụng bãi xe
7. Phần mềm quản lý bãi gửi xe bằng Mobile (Mobile Parking Manage)
Thông tin chung về phần mềm quản lý bãi xe bằng Mobile
– Tên phần mềm: Mobile Parking Manager 
– Hệ điều hành: andoird, ios
– Nền tảng: ứng dụng mobile
– Phần cứng: Mobile
Chức năng nhiệm vụ của phần mềm quản lý bãi xe của Minh Tâm quản lý hoạt động của bãi xe trên mobile.
– Khách hàng đặt chỗ và theo dõi lịch sử gửi xe của mình trên mobile.
– Chỉ đường đến bãi xe
– Nhận thông báo
+ Khi xe vào, xe ra
+ Các thông báo từ hệ thống
+ Đặt chỗ, đăng ký vé tháng online
Tính năng của phần mềm quản lý bãi xe MITACOM
– Tìm kiếm thông tin đăng ký
– Thông tin đăng ký
– Xác nhận đăng ký vé tháng
– Tìm kiếm người dùng
– Thông tin người dùng
– Thông tin bãi
– Xem lịch sử gửi xe
– Tìm kiếm vị trí đỗ xe
– Xác nhận đặt chỗ
– Báo cáo tỉ lệ số chỗ đã được sử dụng
– Báo cáo lượng xe ra vào
– Thống kê chi tiết lượng xe ra vào
– Doanh thu đến thời điểm hiện tại trong chu kỳ, tổng doanh thu
– Báo cáo đặt chỗ, đăng ký vé tháng
Các phần mềm quản lý bãi đỗ xe tự động, bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe truyền thống của Công Ty Minh Tâm có thể áp dụng được cho mọi bãi đỗ xe, có thể làm theo những yêu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng.
—————————————————————–​
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MINH TÂM (MITACOM)

Địa chỉ trụ sở chính: 26/73 Tây Trà – Trần Phú - Hoàng Mai – Hà Nội
Nhà máy sản xuất: Số 8 - đường Trần Phú - P.Mộ Lao - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
Website: www.mitacom.vn - www.komodo.vn - www.wis.vn - www.thietbiaz.vn
Hotline: Mr. Tâm 0979.676.622 - Mr. Quý 0989.735.269